Hvem er Atout France?

France news and key facts

Atout France, det franske agentur for utvikling av turisme og prosjektrådgivning

Frankrike er verdens største turistland og hadde i alt 83 millioner utenlandske besøkende i 2012. Turistsektoren i Frankrike representerer 7,12 % av landets BNP.

Atout France (Frankrikes Turistråd) er Frankrikes offisielle turistorganisasjon, som ble skapt i 2009 for å styrke denne sektoren og følger denne målsettingen gjennom forskjellige prodjekter:

Observerer og analyserer turist markeder
Atout France utfører til stadighet utdypende markedsanalyser på det internasjonale turistmarkedet. Denne kunnskap til såvel tilbud som etterspørsel gjør det mulig å ha et komplett bilde av verdens turistmarked, som igjen danner grunnlag for veiledning og utvikling av fransk turisme.

Styrke og markedsføre det franske turistudbudet
For å øke konkurranseevnen og tiltrekningskraften for franske destinasjoner stiller Atout France sin tekniske ekspertise til rådighet. I tillegg støtter Atout France nesten 1200 profesjonelle partnere (regionale og departementale turistråd samt turistkontorer og over 800 private virksomheter) i deres markedsføring av turisme i såvel Frankrike som internasjonalt. Over 2000 kampanjer som henvender seg til den brede offentlighet, fagfolk og pressen kjøres årlig.

Optimerer kvaliteten av services
Atout France er ansvarlig for spesifikke oppgaver, som har til formål å forbedre kvaliteten på turist-tilbudet. Dette omfatter hotelklassifikasjon, register over nasjonale reisearrangører, men også markedsføring av labels som "Vignobles & Découvertes" for vinturisme.

Lokalt, nasjonalt og internasjonalt aktivitetsområde
Atout France arbeider internasjonalt takket være sitt nettverk av 34 kontorer fordelt i 32 land. Denne unike organisasjonen, som har over 250 ansatte, gir Atout France en perfekt forståelse av de internasjonale markeder og gjør det mulig å målrette og markedsføre sine partneres aktiviteter med stor succes, fra prosjekt til markedsføring og salg.

For flere opplysninger : www.atout-france.fr eller www.rendezvousenfrance.com

Kontakt

Sissel Dahl
Atout France - Frankrikes Turistråd
Postboks 129, Røa
0701 Oslo
Norway
99 50 42 24