Støtt Frankrike med dine forslag for en mer grønn feriedestinasjon

Press release

Alle er invitert til å si sin mening om tiltak, for en bæredyktig turisme i Frankrike. Delta nå.

Den samlede franske turistsektoren har nettopp lansert et offentlig online-spørreskjema om bæredyktig turisme. Frem til 20. juni 2021 oppfordres nordmenn og internasjonale turister til å uttrykke deres mening og dele ideer ved å svare på det brede spørsmålet:

Som turist i Frankrike, hva er dine ideer for en mer bæredyktig turisme?

Via Make.org-plattformen kan alle foreslå overbevisende handlinger, som de franske turistinteressenter skal være oppmerksomme på og forfølge for å gjøre reisebransjen mer ansvarlig og bæredyktig på nasjonalt nivå såvel som i regionene eller utvalgte destinasjoner.

”I den aktuelle helsekrisen er turistindustrien en av de hardest rammede sektorer. En mer bæredyktig utvikling av turismen er veien frem til å overvinne vanskelighetene i forbindelse med en sterk, konkurransepreget internasjonal oppstart. Grønnere vekstmuligheter gir mulighet for både bevarelse og utvikling av turisme-økosystemet. Frankrike er verdens førende turistmål og akter å bevare denne rangeringen ved å foreslå fremragende bæredyktige tilbud til besøkende ”, uttaler Jean-Baptiste Lemoyne, minister for turisme, franske statsborgere i utlandet og frankofonie - fransk ministerium for Europa og utenriksanliggender.

Undersøkelsen er en del av refleksjonene i komitéen for turistsektoren, ledet av Jean-Baptiste Lemoyne.

Se spørreskjemaet HER.

Nå,når turistindustrien og reisenivået gjenstarter, står turistindustrien ovenfor en lang rekke utfordringer og må fokusere på å finne en ny balanse. “Bæredyktig utvikling, en mer ansvarlig turisme” er en kjøreplan for den strategi, som skal designes samlet.

Et initiativ fra Frankrikes turistutvalg Komitéens medlemmer - Atout France, Banque des territoires (Regional Investment Fund), ADN turisme, Acteurs du tourisme durable (ATD) og Teragir, har sammen med Ministeriet for Europa og utenriksanliggender utviklet denne første ambisiøse spørreskemaundersøkelse.

Undersøkelsen er blitt støttet også fra ikke-medlemmer som Alliance France Tourism, netværket Agir pour un tourisme responsable, French Travel Syndicate, Huttopia og Association pour un tourisme équitable et solidaire (ATES).

Komitéens medlemmer:

Atout France, Frankrigs turistutviklingsagentur Atout France er den eneste statsoperatør innenfor turismeområdet og bidrar til å forbedre den franske destinasjonens attraktivitet og konkurranseevne for dens virksomheter og sektorer. Takket være sine 32 kontorer i 30 lande dekker Atout France 78 intervensjonsmarkeder med tett samarbeide fra ambassadene og har den nøyaktige kunnskap om internasjonale kunder og distribusjonskanaler. Atout Frankrice støtter mer enn 1.300 fagfolk (institusjonell turisme og private virksomheter) i deres internasjonale utvikling. Det arrangeres mer enn 2.800 salgsfremmende operasjoner hvert år. De retter seg mot offentligheten gjennom en sterk digital strategi (et sterkt websted, france.fr, 3 millioner fans på sosiale medier, 5,5 millioner kvalifiserte kontakter), kommunikasjonskampanjer eller -utgaver. Internasjonale presse- og turistfagfolk holdes løpende oppmerksomme på fordelene ved destinasjonene (messer, famtrips, konferanser osv.).

ADN Tourisme Denne organisasjonen ble opprettet den 11. mars 2020 etter fusjonen av tre historiske franske turistforbund: "Turistkontorer", "Turisme og territorier" og "Destinasjonsregioner". Den nye enheten omfatter nå alle tre territoriale nivåer på det kontinentale Frankrike såvel som i utlandet og representerer nesten 1.100 strukturer og en arbeidsstyrke på 11.500 medarbeidere.

ATD Association - Sustainable Tourism Actors Det første franske nettværk av fagfolk, som er forpliktet til en mer ansvarlig turisme, ATD forbinder hele turistsektoren med det formål å ledsage utviklingen av dens praksis og lette utveksling mellem aktører gjennom forskjellige aksjoner omkring oppnåelse av større bæredyktighet. Foreningen representerer 150 medlemmer fra forskjellige bransjer i turistbransjen.

Teragir Teragir, forening for utdannelse og bæredyktig utvikling på generellt plan hvis oppgave er å samle og forene de forskjellige aktører på markedet (utdannelse, virksomheter, institusjoner (offentlige), enkeltpersoner ) for å oppnå de 17 mål for bæredyktig utvikling (ODD) defineret av FN. Som utvalgt operatør for bæredyktig utvikling i Frankrike leder Teragir en rekke programm innenfor turisme (Blå flagg, Green key) og ungdommen (Eco-Ecole, International Forest Day og Young Reporters for the Environment). Via dens POLE “Bæredyktig Turisme” utvikler Teragir en tverrrgående tilgang til miljøbevarende spørsmål i forbindelse med turisme og mobiliserer prosjektledere takket være Clef Verte og Pavillon Bleu-merkerne.

Kontakt

Sissel Dahl
Atout France
+47 99504224